Мошель Микола Васильович

д.т.н., професор

Коротка біографічна довідка:

Народився 11 вересня 1946 р., с. Столипівка  Любецького (Ріпкинського) р-ну Чернігівської обл.

Вчитель фізики та технічної механіки. Викладач вищої школи , закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут (національний педагогічний університет) ім. Т.Г. Шевченка у  1970 р.

Доктор технічних наук (спец. 05.27.06)  1996 р. Професор кафедри інформатики і обчислювальної техніки, 2001 р.

Відмінник освіти України, 1991 р.

 

Відомості

Етапи науково – педагогічної діяльності :

Філіал київського НДІ радіоелектрики, 1972 – 1976 рр. інженер, старший інженер.

Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка,  молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, старший викладач, доцент, професор кафедри фізики, завідувач кафедри інформатики і обчислювальної техніки, 1976 – 2002 р.р.

Чернігівський державний інститут економіки та управління, професор кафедри стандартизації та техногенної безпеки, 2002 – 2013 р.р.

Чернігівський національний технологічний університет , завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, метрології та фізики, 2013 р.

Свою науково – технічну діяльність почав в Чернігівському філіалі Київського НДІ радіоелектроніки (нині НДІ «Квант»), займався питаннями оптичної локації, там одержав перший досвід оптимізації та проведення наукових досліджень. Після переходу до науково-дослідного сектора Чернігівського педагогічного інституту почав дослідження в досить новій для України галузі фізики рідких кристалів та їх використання в неруйнуючому контролі . Відповідно, кандидатська дисертація (1984 р.) була присвячена явищам переносу електричних зарядів у рідких кристалах.

Після захисту кандидатської дисертації поряд із викладацькою діяльністю продовжував активно займатися проблемами неруйнуючого контролю матеріалів та виробів мікроелектроніки, що і стало темою докторської дисертації. Автор та співавтор понад 160 наукових та навчально–методичних праць, з них 3 авторські свідоцтва, 5 патентів України, 9 навчальних посібників.

Основні наукові публікації: :Патент України №84808. Спосіб виявлення локальних тепловиділяючих дефектів у пластинах сонячних батарей. Бюлетень №12, 25.11.2008.

Мошель, М. В. Основи метрології і стандартизації : навч. посіб. / М. В. Мошель. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. – 252 с.

Мошель, М. В. Основи цифрової електроніки і автоматики : навч. посіб. / М. В. Мошель, О. В. Рогоза. – Чернігів : Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2006. –  238 с.

Мошель, М. В. Правило Фріделя-Крейг-Кметца в рідкокристалічному контролі тонкоплівкових структур / М. В. Мошель, О. В. Рогоза // Вісник ЧДТУ. Серія : Технічні науки. – Чернігів, 2005. – № 22. – С. 158-162.

Мошель, М. В. Практикум з метрології / М. В. Мошель. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. – 44 с.

Мошель, М. В. Статистичний контроль та управління якістю продукції : навч. посіб. / М. В. Мошель, О. М. Менайлов. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2010. –246 с.

Мошель, М. В. Термо-діелектричний ефект у рідких кристалах / М. В. Мошель, О. В. Рогоза, А. О. Ковтун // Вісник ЧДТУ. Серія : Технічні науки. – Чернігів, 2014. –  № 1 (71). –   С. 181-186.

Контакти

  • -