Наумчик Павло Іванович

к.т.н., доцент

Коротка біографічна довідка:

Народився в 1962 р. у м. Чернігові.

У 1980 р. закінчив середню школу №9 м.

У 1985 р. закінчив Чернігівський Державний педагогічний інституту ім. Т.Г.Шевченко, отримавши диплом учителя фізики і астрономії.

Під час навчання у інституті з 1982-1983 р. працював комісаром зонального

З 17 листопада 1985 по 31 вересня 1987 р. проходив дійсну строкову службу у лавах Радянської Армії.

З 31 серпня 1987 р. по 31 серпня 1989 р працював вчителем фізики і астрономії в середній школі №11 м. Чернігова.

З 31 серпня 1989 р. по 31 серпня 1993 р працював вчителем фізики і астрономії в середній школі №33 м. Чернігова.

З 1 вересня 1993 р. по 31 серпня 2011р по 31 серпня 2011 р працював викладачем фізики у Чернігівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

У 2004 р. став пошукувачем наукового ступеню кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика викладання фізики Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді К 23.053.04 в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка тема дисертації: «методика навчання фізики у загальноосвітніх навчальних закладах з посиленою військово-фізичною підготовкою».

З 1 вересня 2011 р. по 27 серпня 2015 р. працював завідувачем кафедри і доцентом кафедри «Природничих дисциплін, та інформаційних технологій» Україно-Російського інституту (філії) в м. Чернігові федеральної державного бюджетної освітньої установи вищої професійної освіти «Московського Державного відкритого університету ім. В.С. Черномирдіна»

З 1 вересня 2015 р. працює доцентом кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, метрології та фізики Чернігівського національного технологічного університету

Одружений. Має доньку та сина.

Відомості

Основні напрямки наукової діяльності:

Методика викладання фізики

Викладає дисципліни:

 • Фізика
 • Патентознавство
 • випробування та сертифікація засобів вимірювальної техніки.
 
 

Основні наукові праці:

 1. Наумчик П.І. Використання теоретичних дослідницьких завдань на уроках фізики / Наумчик, П.І. // Фізика та астрономія в школі. — 2009. — N 1. — С. 16-19.
 2. Наумчик П.І. Фронтальне дослідницьке експериментальне завдання «дослідження механічних хвиль/ Наумчик, П.І. // Фізика та астрономія в школі. — 2010. — N 3. — С. 34-36.
 3. Наумчик П.І. Вивчення інтерференції у тонких плівках/ Наумчик, П.І. // Фізика та астрономія в школі. — 2010. — N 10. — С. 28-32.
 4. Наумчик П.І. Використання комп’ютерних презентацій для проведення теоретичних та дослідницьких робіт / П.І. Наумчик // Наукові записки. Вип. 98 – серія: пед. науки – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченко, 2011. – С. 227 – 229.
 5. Наумчик П.І. Оформлення розрахункових задач з фізики/ Наумчик, П.І. // Фізика та астрономія в школі. — 2012. — N 3. — С. 40-43.
 6. Наумчик П.І. Методика вивчення теми «Критичний стан речовини» в загальноосвітніх навчальних закладах / Наумчик П.І. //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Вип. 40 – серія: пед.. науки реалії та перспективи – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – С. 183 – 189.
 7. Наумчик П.І. Лабораторна робота «Вивчення обертального руху твердого тіла» / Наумчик П.І. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (Серія: Педагогічні науки). Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Вип. 116; гол. ред. Чернігів: ЧНПУ, 2014. – С 105-109.
 8. Наумчик П.І. Розвиток умінь учнів оцінювати реальність отриманих результатів у процесі їх підготовки до конкурсу-захисту робіт МАН / П.І. Наумчик // Наукові записки. Вип. 7 – серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченко, 2015. – С. 197 – 202.
 9. Наумчик П.І. Лабораторна робота «дослідження магнітного поля» П.І.Наумчик // Наукові записки. — Випуск 11. — Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. — Кіровоград: РВВ КДГІУ ім. В. Винниченка, 2017 — 121 – 138
 10. Наумчик П. І. Вплив електромагнітних полів на біооб’єкти / П. І. Наумчик // Наукові записки – Випуск 168 – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. — 168 – 173.
 11. Наумчик П. І. Оновлення матеріалу шкільної фізики у сфері вивчення лазерної техніки / П. І. Наумчик // Наукові записки / ред. кол. В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін.– Випуск 177. – Частина ІІ. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. — 33 – 37.

Патенти на корисну модель:

 1. Наумчик П.І., Шолом Н.С. Пристрій для оцінювання якості бензину: пат. На кор. модель 25742 Україна: МПК6 G01N133/22, G 01N 9/32. № 119740 U; заявл. 20.03.17; опубл. 10.10.2017, Бюл. № 19. 4 с.
 2. Наумчик П. І., Новик К.С. Пристрій контролю концентрації аргону в склопакетах: пат. На кор. модель (51) МПК G01 R 31/12 (2006.01) UA № 128995; заявл. 30.05.2018, опубл. 10.10.2018, Бюл. № 19.

Основні методичні розробки:

 1. Фізика. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики для студентів напряму підготовки 6.030510 – «Товарознавство і торгівельне підприємництво» / Укл.: Наумчик П.І. – Чернігів: ЧНТУ, 2015 – 41с.
 2. Наумчик П.І. Загальна фізика. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.051701 – «харчові технології та інженерія» / Укл.: Наумчик П.І. – Чернігів: ЧНТУ, 2016 – 200 с.
 3. Фізика. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 181 – харчові технології / Укл.: Наумчик П.І. – Чернігів: ЧНТУ, 2016 – 90с.
 4. Наумчик П.І. Методичні вказівки до самостійної роботи з фізики для студентів спеціальності 181 – Харчові технології / уклад.: П. І. Наумчик. – Чернігів: ЧНТУ, 2016 – 70 с.
 5. Наумчик П.І. Загальна фізика: Конспект лекцій для студентів спеціальності 076 – підприємництво, торгівля і біржова діяльність уклад.: П. І. Наумчик. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – 98 с.

Контакти

 • -