Склад нашої кафедри

Приступа Анатолій Леонідович

Основні напрямки наукової діяльності: розрахунок електричних полів; теслівські процеси; автоматизовані системи.

Викладає дисципліни: Основи техніки релейного захисту та автоматики; Інформаційно-керуючі системи і комплекси; Основи метрології та вимірювальної техніки.

Сатюков Анатолій Іванович

Коротка біографічна довідка:

Народився в 1946 р. в м. Чернігові. Середня освіта – СШ  №3 м. Чернігова.

В 1969 р. закінчив Харківський державний університет за спеціальністю  “Радіофізика та електроніка”.

З 1969р. до 1981. працював науковим співробітником на кафедрі напівпровідникової та вакуумної електроніки радіофізичного факультету ХДУ. Займався розробкою напівпровідникових  приладів   діапазону надвисоких частот – діодів на гарячих електронах та діодів Ганна.

Космач Олександр Павлович

Основні напрямки наукової діяльності: діагностика технологічних процесів та систем, автоматизовані діагностичні комплекси, процеси тертя та зношування, процеси зародження дефектів та руйнування матеріалів, високочутливі методи контролю фізичних величин, розмірний аналіз конструкцій, процеси теплоутворення та їх вплив  на елементи конструкцій, прогресивні методи обробки, методи неруйнівного контролю.

Викладає дисципліни: «Вимірювальні перетворювачі», «Експериментальні методи досліджень»,  «Метрологічне забезпечення сучасних технологій», «Метрологія, стандартизація та сертифікація», «Цифрова обробка сигналів».

Степенко Сергій Анатолійович

Основні напрямки наукової діяльності: енергоефективність, силова електроніка, альтернативні джерела енергії, системи керування на основі нечіткої логіки та нейронних мереж, програмовані логічні інтегральні схеми, енергоефективні перетворювачі електроенергії, фільтро-компенсуючі пристрої, коректори коефіцієнта потужності та багаторівневі інвертори напруги для інтеграції фотоелектричних перетворювачів у мережу.

Автор (співавтор) понад 40 наукових праць, 18 з яких індексовані наукометричною базою даних SCOPUS. В листопаді 2015 року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи.

Наумчик Павло Іванович

Основні напрямки наукової діяльності:Методика викладання фізики

Викладає дисципліни:Фізика, патентознавство, випробування та сертифікація засобів вимірювальної техніки.

Мошель Микола Васильович

Коротка біографічна довідка:

Народився 11 вересня 1946 р., с. Столипівка  Любецького (Ріпкинського) р-ну Чернігівської обл.

Вчитель фізики та технічної механіки. Викладач вищої школи , закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут (національний педагогічний університет) ім. Т.Г. Шевченка у  1970 р.

Доктор технічних наук (спец. 05.27.06)  1996 р. Професор кафедри інформатики і обчислювальної техніки, 2001 р.

Відмінник освіти України, 1991 р.